Sterylizacja medyczna narzędzi i materiałów

Życie i zdrowie pacjenta jest najważniejsze. Dlatego wszystkie narzędzia i materiały medyczne muszą każdorazowo po użyciu zostać wysterylizowane. Kto się tym zajmuje? Jak przebiega sterylizacja medyczna?

Dezynfekcja medyczna

Dezynfekcja polega na zniszczeniu wszystkich drobnoustrojów, które znajdują się na danym materiale lub sprzęcie. Dzięki sterylizacji pacjent podczas badania nie jest narażony na kontakt ze szkodliwymi wirusami i bakteriami.

Sterylizacja medyczna musi zostać przeprowadzona według odpowiednich reguł. Po każdym zabiegu wysterylizowany sprzęt musi zostać również sprawdzony, czy na pewno proces przebiegł skutecznie.

Technik sterylizacji medycznej

Dezynfekcję medyczną przeprowadza specjalista – technik sterylizacji medycznej. Jego zadaniem jest utrzymanie w czystości sprzętu oraz materiałów, które używane są podczas leczenia i diagnozowania pacjenta.

Zadaniem technika jest przede wszystkim ręczne mycie i dezynfekowanie narzędzi. Technik musi także przygotować roztwory, które są niezbędne podczas sterylizacji. Posiada on także wiedzę z zakresu obsługi urządzeń do sterylizacji i kontroli. W gestii technika leży także zapisywanie wszystkich czynności i prowadzenie dokumentacji.

Jak odpowiednio powinna być wykonana Dezynfekcja medyczna?

Dezynfekcja jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które wymaga dokładności i rzetelności. Przede wszystkim technik wykonujący sterylizację medyczną musi mieć dobry wzrok i koordynację ruchową.

Narzędzia i materiały medyczne muszą zostać zdezynfekowane przy zastosowaniu odpowiedniej metody, która nie uszkodzi ani nie zmieni właściwości danej rzeczy. Po zakończeniu technik musi także skontrolować proces i sprawdzić, czy został on wykonany prawidłowo.

Gdzie przeprowadzana jest sterylizacja medyczna?

Jak sama nazwa wskazuje, sterylizację wykonuje się w placówkach świadczących usługi medyczne. Przede wszystkim dezynfekuje się sprzęt i narzędzia w szpitalach, pracowniach i gabinetach zabiegowych.

Dezynfekcja przeprowadzana jest także w gabinetach stomatologicznych oraz protetycznych. Oprócz strefy medycznej, technik sterylizacji może znaleźć zatrudnienie w gabinecie kosmetycznym lub w studio tatuażu, gdzie także sprzęt musi być sterylizowany.