Jak powinien wyglądać dom opieki dla chorych na Alzheimera?

Sprawowanie opieki nad chorym na Alzheimera w domu może się czasem okazać niewykonalne. Wówczas rodzina osoby chorej staje przed trudną decyzją, aby oddać bliskiego do domu opieki społecznej. Nie jest to łatwe, ale pamiętać trzeba, że decyzja ta zapewni mu przede wszystkim bezpieczeństwo.

Dom opieki Alzheimer – główne powody przekazania osoby chorej do tej placówki

Głównymi powodami, którymi kierują się rodziny, aby umieścić bliską osobę, chorą na Alzheimera w domu opieki są: brak odpowiednich warunków bytowych, nieradzenie sobie z opieką, a czasem agresywne zachowania wobec domowników. Domowa opieka jest bardzo trudna, dlatego domy opieki Warszawa i okolice są idealnym rozwiązaniem.

Domy opieki Alzheimer Warszawa – jak powinny wyglądać?

Zanim podejmie się ostateczną decyzję warto dokładnie sprawdzić dom opieki. Budynek powinien być tak skonstruowany, aby osoba chora mogła się w nim swobodnie poruszać. Przede wszystkim powinna znajdować się tu winda, a w razie jej braku pokoje mieszkalne muszą być na parterze. W każdym pokoju w domu opieki Alzheimer nie może mieszkać więcej niż trzy osoby.Domy opieki Alzheimer Warszawa powinny znajdować się w miejscu pełnym zieleni, na uboczu, z dala od miejskiego hałasu, aby zapewnić mieszkańcom spokój.

Rodzaje placówek dla osób chorych na Alzheimera

Jeśli chodzi o domy opieki Warszawa i okolice mają kilka placówek rożnego rodzaju, które świadczą całodobową opiekę. Chociaż w naszym kraju domy opieki Alzheimer, które specjalizują się w opiece nad ludźmi z chorobami otępiennymi są nieliczne, to te które są mają doskonały personel otaczający chorych troskliwą opieką. Domy Pomocy Społecznej państwowe prowadzone są przez gminy lub powiaty. Zajmują się całodobową, długoterminową, stacjonarną opieką nad chorymi.

Domy opieki Alzheimer to także zakłady leczniczo-opiekuńcze albo pielęgnacyjno-opiekuńcze. Finansowane są przez NFZ i świadczą całodobowe usługi stacjonarne, z zakresu opieki i pielęgnacji pacjentów. Chorzy są objęci opieką przez cały personel medyczny, regularnie też przyjmują leki.Na rynku nie brakuje również prywatnych placówek dla chorych na Alzheimera. Działają one stacjonarnie, całodobowo. Sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Dom opieki alzheimer prywatny może pochwalić się wysokim standardem usług, jest jednak dość drogi.