Aranżacja przestrzeni publicznej na potrzeby osób palących

Podział społeczeństwa na osoby palące i niepalące wymusza od projektantów tworzenia przestrzeni publicznej niedyskryminującej żadnego mieszkańca. Jednocześnie musi być położony nacisk na ochronę i unikanie biernego palenia osób postronnych.

Stare modele tworzenia przestrzeni dla palących

Wcześniej architekci starali się wydzielać wewnątrz budynków pomieszczenia, gdzie będą mogli pracownicy lub mieszkańcy palić. Celem takich działań była oddzielenie pozostałej części budynku od dymu nikotynowego i związków chemicznych w nim zawartych. Taki model budowania przestrzeni wymaga dodatkowych prac projektowych związanych z wentylacją i odprowadzeniem dymu poza obiekt. To wymusza kosztowne instalacje w systemy filtrów i pochłaniaczy zapachów. Często takie działania cechują się skomplikowaną budową i koniecznością stałego serwisu i dozoru technicznego. Istniejące palarnie wewnętrzne często zaburzają układ komunikacyjny pomiędzy pomieszczeniami już istniejącymi.

Przenoszenie palarni do przestrzeni publicznej

Spadek liczby osób palących oraz zmiana stosunku społeczeństwa do palaczy powoduje, że likwidowane są palarnie wewnętrzne. Obiekty takie obecnie są lokalizowane poza obrysem budynku, aby stworzyć strefy wolne od dymu. Wydzielone wiaty palarnie ułatwiają ochronę osób postronnych przed szkodliwym dymem. Zadaszenie pozwala również na zwiększenie komfortu użytkowania obiektu przez osoby palące. Konstrukcje takie mogą przybierać różne formy w zależności od ilości osób palących. Mogą być to ażurowe konstrukcje zbudowane z modułów tak, aby istniał możliwość uzyskania określonej powierzchni zabudowy. Pamiętać należy, aby wiaty palarnie były odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed porywistym wiatrem.

Architektoniczne wymagania wobec palarni w zabytkowej przestrzeni publicznej

Palarnie zewnętrzne lokowane wśród starej zabudowy muszą być tak projektowane, aby komponowały się z otoczeniem. Należy ukryć układy wentylacji i ogrzewania, aby nie były widoczne. Pozwala to na utrzymanie czystości w takich pomieszczeniach. Jeżeli są takie wymagania lokalnego planu zabudowy, palarnie zewnętrzne mogą być wykonane w dowolnym kolorze lub z użyciem materiałów wpisanych w specyfikację projektu architektonicznego.