zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne i jego zastosowanie

Obecnie wiele urządzeń, których znaczenie dla ludzi jest bardzo duże zasilana jest przy pomocy elektryczności. Czasami zdarza się, że w związku z zakłóceniami zasilania z sieci energetycznych, następuje zakłócenie lub przerwa pracy zasilanych urządzeń. W przypadku tych urządzeń, które wymagają stałego zasilania jak na przykład sprzęt medyczny zakłócenia w dostawie mocy mogą mieć bardzo poważne skutki. Aby uniknąć negatywnym skutkom zaburzeń dostaw mocy elektrycznej stosuje się zasilanie awaryjne.

System zasilania awaryjnego ma na celu zapewnienie stałej pracy urządzeniom zasilanym elektrycznie, których znaczenie dla realizacji danego procesu jest kluczowe. Najczęściej przemysłowe agregaty wytwarzające prąd używane są dla sprzętu o zastosowaniu medycznym, serwerów i systemów IT oraz napędu elektrycznego urządzeń stosowanych w fabrykach.
Główną funkcją urządzeń zasilania awaryjnego jest zapewnienie stałego zasilania odbiornikom energii elektrycznej w przypadku zaniku napięcia w podstawowym źródle zasilania.

Jednym z najczęściej stosowanych systemów zasilania awaryjnego są indywidualne zasilacze UPS https://e-electro.pl/zasilacze-awaryjne-c-69_70.html. Urządzenia tego typu są wą wykorzystywane dla pojedynczych odbiorników lub grupy odbiorników, której pobór mocy jest mniejszy. Zasilanie tego typu najczęściej stosowane jest dla podtrzymywania pracy komputerów osobistych oraz różnego rodzaju aparatury medycznej. Urządzenia tego rodzaju są wyposażone w akumulator, który w zależności od ich rodzaju charakteryzuje się różną pojemnością. Akumulator pozwala na podtrzymanie pracy odbiornika przez czas trwający od kilku minut do kilku godzin. W razie wystąpienia zakłócenia dostawy energii z zasilania podstawowego następuje przepięcie na zasilanie awaryjne niezauważalne przez odbiornik energii. Dzięki temu może on pracować nieprzerwanie do momentu ponownego podłączenia do pierwotnego źródła zasilania.

Inną odmianą zasilania awaryjnego jest tzw. system specjalizowany (dedykowany). Jest to system indywidualnie projektowany i wykonywany zgodnie ze specjalnymi potrzebami danej jednostki. Zasilanie tego typu stosowane jest w jednostkach, w których wykonywany przez nie proces technologiczny ma znaczenie dla całego społeczeństwa. Są to wszelkiego rodzaju zakłady energetyczne takie jak elektrownie, elektrociepłownie oraz stacje rozdzielcze. Zadaniami tego typu systemu zasilania awaryjnego jest dostarczanie energii elektrycznej do czasu pojawienia się napięcia w sieci, bezpieczne zamykanie procesu oraz kontrolowanie procesu przywracania równowagi w normalnym zasilaniu.