Proste zestawienia finansowe z systemem Symfonia

system symfonia

System Symfonia wyposażony jest w moduł, który znacząco przyspiesza i wspomaga pracę działów finansowo-ekonomicznych w każdej firmie. Pozwala na bardzo szybkie wykonanie dowolnej analizy danych, które poddane zostały ewidencji w programie Symfonia dedykowanym obsłudze finansów i księgowości. W tym celu wykorzystywane są dodatkowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych.

Analizy w systemie Symfonia

Moduł jest w stanie przygotować zestawienia kosztów w rozmaitych układach, na przykład porządkując je według zużycia poszczególnych wykorzystanych materiałów lub miejsc powstawania kosztów. Zestawienia przychodów przygotowywane są według według grup, miejsc itd. W systemie Symfonia możliwe jest również definiowanie każdego rodzaju wskaźników finansowych, które mogą okazać się pomocne w stałym śledzeniu sytuacji finansowej danej firmy. Moduł przygotowuje również raporty, które zawierają ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Mogą z nich korzystać na przykład banki, inwestorzy oraz inne instytucje.

Sporządzanie zestawień

W ten sam sposób zdefiniowane mogą zostać również wzorce wspomagające rozliczenie każdej produkcji, a także kosztów ogólnych firmy, np. selekcjonowane np. według powierzchni czy zatrudnienia. Program pozwala na przygotowanie wstępnego budżetu oraz analizowanie jego realizacji. Tworzone mogą być również zestawienia rozrachunkowe na każdy dzień, np. dla potrzeb windykacyjnych. Analiza wszystkich rozrachunków odbywa się w podziale na projekty, czyli znaczniki. System Symfonia pozwala również na tworzenie raportów dotyczących największych dłużników, a także najlepszych płatników firmy. Ponadto tworzone są raporty na temat zobowiązań własnych firmy, m.in. wobec urzędów oraz klientów. Wskaźniki finansowe wykorzystywane są natomiast do analizy sytuacji finansowej firmy.

Szybki dostęp do danych

Dotarcie do wszystkich analiz i danych finansowych jest w systemie Symfonia bardzo szybkie. Użytkownik może korzystać z bezpośredniego dostępu do wyboru kont z planu programu do obsługi finansów i księgowości, a także pozycji rachunku i bilansu zysków oraz strat. Wszystkie zestawienia definiowane są w bardzo prosty sposób, według okresów, lat oraz metod grupowania i naliczania danych przy wykorzystaniu przełączników i list rozwijanych. Wszystkie dane dla wskazanych pozycji wypełniane są grupowo, np. dla stanu wybranego konta w określonych miesiącach roku. System Symfonia pozwala na kopiowanie i wykorzystywanie zgromadzonych danych w prezentacjach graficznych, przy użyciu komputera przenośnego z zainstalowanym pakietem biurowym.

Źródło wpisu: http://www.tradiss.pl/system-sage-symfonia/