Wolfram. Chętnie kupowany w punktach skupu

Wolfram to jeden z rzadszych metali występujących w przyrodzie. Z uwagi na swoje właściwości fizyczne, bardzo chętnie jest jednak wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Jest metalem, który można odzyskiwać ze złomu, a złom z jego zawartością jest chętnie kupowany. Na jakich zasadach polega skup wolframu?

Wolfram. Metal z najwyższą temperaturą topnienia

Najważniejsza zaletą wolframu jest temperatura topnienia. Jest metalem, który ma najwyższą temperaturę topnienia spośród wszystkich występujących w przyrodzie, dlatego chętnie się go wykorzystuje przy produkcji wielu narzędzi i innych rzeczy. Oczywiście ze względu na cenę wolframu i jego ograniczone ilości w przyrodzie, nie produkuje się niczego tylko z tego metalu. Nawet w żarówce wolframowy jest tylko żarnik. Wolfram jednak często dodaje się do stopów metali, lub wytwarza z niego te części narzędzi, które na pewno będą bardzo się nagrzewać. Nie ma zamiennika tego metalu, dlatego Skup wolframu działa w wielu miejscach. Odzyskany wolfram ponownie wykorzystuje się w produkcji kolejnych maszyn, części samochodowych czy narzędzi.

Czy skupuje się sam wolfram?

W skupach wolframu oczywiście można sprzedawać sam wolfram w postaci zrzyn, pasków czy po prostu wolframowego złomu. Ale skupuje się też złom, który w swoim składzie ma wolfram. Bardzo często sprzedaż takiego złomu jest wyjątkowo opłacalna. Cena za kilogram złomu z dodatkiem wolframu zależna jest od tego ile procent tego metalu w danym złomie jest. Do określenia zawartości wolframu w złomie służy spektrometr, którym posługują się pracownicy punktu skupu wolframu. W zależności od ilości wolframu, cena za kilogram złomu może wahać się od kilkunastu do ponad stu złotych.

Odbiór złomu tez wchodzi w grę

Firmy skupujące wolfram nie tylko przyjmują złom z dodatkiem tego metalu. Bardzo chętnie też odbierają taki złom spod wskazanego adresu. Ci, którzy nie mają możliwości przewiezienia złomu nie muszą zatem rezygnować z jego sprzedaży. Przy większych ilościach złomu z dodatkiem wolframu, zostanie on odebrany spod wskazanego adresu i to nawet bez kosztów dojazdu. A cena skupu złomu na pewno będzie wysoka.