Jak zdobyć uprawnienia dla gazowników?

Każda osoba pracująca w branży gazowniczej i mająca kontakt z urządzeniami, przez które przepływa gaz, musi posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale też i uprawnienia. Jest to oczywiście podyktowane tym, że gaz jest potencjalnie bardzo niebezpiecznym nośnikiem energii. Dlatego też każdy taki pracownik musi odbyć kurs, na którym zdobędzie uprawnienie gazownicze, a potem co kilka lat musi je odnawiać.

Gazownictwo to jedna z tych branż, w których samo wykształcenie i zdobycie świadectwa szkolnego czy dyplomu uczelni nie wystarczy do tego, aby podjąć pracę. Do wykonywania zadań na liniach przesyłowych, urządzeniach produkujących czy spalających gaz konieczne jest posiadanie uprawnień. Ma to dać gwarancję, że osoba, która wykonuje takie prace, zna się na swoim fachu i nie przyczyni się do powstania zagrożenia. Aby zdobyć uprawnienia dla gazowników, należy zapisać się na kurs i zdać kończący go egzamin.

Szkolenie gazowe niezbędne do pracy przy gazie

Uprawnienia, jakie pozwalają na podjęcie pracy w branży gazowniczej, nazywane są uprawnieniami G3. Musi je posiadać każdy, kto wykonuje jakiekolwiek prace przy instalacjach, którymi płynie gaz, w których jest produkowany, przerabiany czy spalany. Szkolenia gazowe G3 muszą przejść osoby, które pracują przy produkcji gazu, montażu instalacji gazowych oraz ich późniejszym dozorze, konserwacji czy naprawach. Pracownicy, którym szkolenia dla gazowników są niezbędne to także ci, którzy mają do czynienia z takimi urządzeniami składającymi się na sieć gazową jak m.in. urządzenia do produkcji, magazynowania czy przesyłania gazu, odbiorniki paliw, turbiny gazowe oraz wszelkie sieci gazowe, począwszy od dużych aż po końcowe, jak choćby w mieszkaniach.

Szkolenie gazowe daje uprawnienia do pracy w branży gazowej

Zanim rozpocznie się prace, niezbędne jest jednak potwierdzenie swoich kwalifikacji uprawnieniami dla gazowników. Zdobywa się je na szkoleniach gazowych, jakie prowadzone są przez uprawnione do tego firmy szkoleniowe. O szkolenia gazowe G3 łatwo jest w każdym większym mieście w kraju. Aby zdobyć uprawnienia dla gazowników, nie wystarczy jednak samo uczestnictwo w szkoleniu. Trzeba jeszcze pomyślnie zdać egzamin. Pozytywny wynik egzaminu jest już tożsamy z uzyskaniem uprawnień. Trzeba jednak pamiętać, że uprawnienia gazownicze G3 należy okresowo odnawiać, ponieważ są one wydawane okresowo.