Co trzeba wiedzieć o kondensatorach?

Kondensatory są to najpopularniejsze elementy zasilaczy. Składają się z dwóch przewodzących płytek, które położone są niedaleko od siebie, a dzieli je dielektryk. Bez kondensatorów nie działa żaden, nawet najprostszy układ elektroniczny. Urządzenia te można podzielić na elektrolityczne aluminiowe, tantalowe, niobowe, polimerowe i mikowe.

Kondensatory elektrolityczne

Kondensator elektrolityczny znany jest już od dziewiętnastego wieku. W kondensatorze tym jedną z elektrod stanowi elektrolit, a to pozwala na pozyskanie większej pojemności. Pojemność kondensatorów tych mierzona jest w faradach. Charakteryzuje się on małym rozmiarem, niewielką indukcyjnością i rezystancją szeregową oraz tym, że działa poprawnie tylko przy małym spolaryzowaniu. Przyłożone napięcie musi być doprowadzone bezpośrednio do określonych ujemnych i dodatnich zacisków.

Kondensatory aluminiowe elektrolityczne

Kondensatory aluminiowe elektrolityczne składają się z czterech warstw, a każda z nich jest oddzielna. Jest to katoda z folii aluminiowej, separator papierowy nasączony elektrolitem, anoda aluminiowa, i kolejny separator papierowy. Wszystkie te warstwy zwija się i umieszcza w metalowej puszce. Kondensatory te są znacznie tańsze niż pozostałe.

Kondensatory aluminiowe polimerowe

W kondensatorach tych stały elektrolit polimerowy zastąpił ciekły elektrolit. Ma on dłuższą żywotność niż kondensator aluminiowy elektrolityczny. Urządzenie to wykorzystuje się przeważnie jako kondensatory filtrujące w zasilaczach.

Kondensatory tantalowe i niobowe

Kondensatory elektrolityczne tantalowe charakteryzują się lepszą sprawnością wolumetryczną, natomiast ich maksymalne poziomy napięcia są zdecydowanie niższe niż w kondensatorach aluminiowych. Maja również wyższą tolerancję temperatury, co przydaje się na przykład podczas lutowania. Są one co prawda droższe, ale mają wysoką klasę.

Kondensatory niobowe natomiast mają mniejszy rozmiar na jednostkę pojemności, co spowodowane jest wyższą stałą dielektryczną. Są bardzo podobne do kondensatorów tantalowych, z tym, że elektrolit zastąpiono tu pięciotlenkiem niobu, podobnie jak i sam tantal. Używane są do filtrowania, obejścia, sprzęgania prądu zmiennego i taktowania.

Kondensatory aluminiowe dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.