ogrzewanie

Rekuperacja sposobem lepszego wykorzystanie ciepła

Oszczędność każdego rodzaju energii oraz zapewnienie odpowiednich warunków wewnętrznych jest kwestią bardzo istotną w każdej dziedzinie budownictwa. Nie zależnie od przeznaczenia budynku mniejsze w nim zużycie energii pozwala na zredukowanie kosztów jego eksploatacji. Od stosunkowo niedawna mówi się o tzw. rekuperacji. Pojęcie to wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno wśród firm budowlanych jak również wśród osób zlecających budowę.

Pojęcie rekuperacji jest dobrze znane nie tylko w budownictwie, ale również w przemyśle. Polega ona na ponownym wykorzystywaniu energii cieplnej odzyskiwanej najczęściej z gazów odpadkowych i spalin. Współczesne budownictwo wykorzystuje rekuperatory oraz zjawisko rekuperacji w układach instalacji klimatyzacyjnych.

Rekuperator to jeden z symboli nowoczesnego i przede wszystkim ekologicznego budownictwa. Większość tego typu urządzeń technicznie przypomina krzyżowe wymienniki ciepła. Przewody doprowadzające świeże powietrze i odprowadzające powietrze zużyte spotykają się bezpośrednio. W punkcie, w którym się one przecinają następuje przekazie energii cieplnej z powietrza odprowadzanego na to dochodzące. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń w znacznym stopniu zmniejsza się użycie energii a stabilizacja temperatury wewnątrz pomieszczeń. Rekuperacja stosowana może być również do ogrzewania świeżej wody energia ciepłą pozyskiwaną z wody zużytej.

W „starym budownictwie” bardzo często z powodu nieszczelnych okien, drzwi i ścian w naturalny sposób odbywa się wymiana powietrza. Bardzo dobry dopływ świeżego powietrza odbywał się jednak kosztem dużego zużycia energii. Ciepłe powietrze opuszczało bezpowrotnie pomieszczenie, a świeże powietrze napływające musiało być na nowo nagrzewane. Odkąd zaczęto stosować nowe materiały izolacyjne, oraz szczelniejsze drzwi i okna zniknął problem dużego zużycia energii, ale pojawił problem wilgoci i zaduchu wewnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu rekuperatorów możliwa jest stała wymiana powietrza bez zmian w temperaturze pomieszczenia oraz nadmiernego zużycia energii.