Zewnętrzne doradztwo prawne dla Twojej firmy

W większych lub działających globalnie przedsiębiorstwach powszechną praktyką jest posiadanie własnego działu prawnego, którego celem jest przede wszystkim obsługa prawna własnej firmy.
Prawnicy pracujący w dziale prawnym mają nie tylko kwalifikacje prawnicze, ale także znają i rozumieją daną firmę, jej branżę i dziedziny działalności. Jak radzą sobie mniejsze firmy, których nie stać na utrzymywanie własnego działu prawnego?

Obsługa prawna mniejszych firm

Małe i średnie firmy również potrzebują doradztwa prawnego związanego z przedsiębiorstwem.

Jednak dla dużej liczby firm utworzenie działu prawnego wiąże się ze znacznymi kosztami, które nie są ekonomicznie opłacalne.

Mniejsze firmy muszą odejść od swoich podstawowych kompetencji i są zmuszone samodzielnie radzić sobie z wieloma kwestiami prawnymi.

Główną tego przyczyną jest obawa o horrendalne opłaty prawne za czynności doradcze. Jednocześnie jednak istnieje ryzyko podjęcia złych decyzji z powodu błędnych osądów prawnych, co z kolei może prowadzić do kosztów prawnych i sądowych.

Zewnętrzna obsługa prawna

Obsługa prawna firm Poznań to kompleksowa usługa zapewniająca przedsiębiorstwom wsparcie i doradztwo z zakresu prawa. Jest dedykowana głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Jednak duże i działające globalnie firmy posiadające własne działy prawne również niejednokrotnie korzystają z zewnętrznej obsługi prawnej.

Wykwalifikowani prawnicy doradzają firmom w toczących się decyzjach prawnych oraz wspierają je w prawnej realizacji i ochronie ich działań.

Dzięki regularnemu zaangażowaniu w decyzje biznesowe i komunikację korporacyjną doświadczeni prawnicy z kancelarii zewnętrznej dostosowują się do specyficznych wymagań firmy i tworzą rozwiązania szyte na miarę. Dzięki indywidualnej ofercie dostosowanej do potrzeb i zakresu doradztwa, klient może skupić się na swoich kluczowych kompetencjach.

Kancelaria zewnętrzna — wiedza i doświadczenie

W przypadku małych i średnich firm zdecydowanie warto skorzystać z doświadczenia w zakresie ogólnego prawa cywilnego, prawa bankowego i rynku kapitałowego, prawa handlowego oraz korporacyjnego. Ponadto kancelaria zewnętrzna zapewnia wsparcie w przeglądzie i sporządzaniu umów, w tym ustawy o ogólnych warunkach handlowych, w rozpatrywaniu reklamacji, roszczeń oraz ustalaniu i przestrzeganiu przepisów prawa konkurencji, oraz w przypadku niespłaconych należności lub niezapłaconych faktur.