Szkolenia ITIL – kto powinien się na nie zdecydować

szkolenie ITIL

W działach IT przydatna staje się umiejętność kierowania projektami. Jednak ukończenie tradycyjnych szkoleń dla kierowników projektów to trochę zbyt mało, aby w sposób efektywny móc zarządzać zespołami informatyków i programistów. Zdecydowanie lepsze jest szkolenie ITIL i cała ścieżka certyfikacyjna ITIL, z których powinni skorzystać nie tylko kierownicy, ale również pracownicy utrzymujący kontakty z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Do kogo skierowane jest szkolenie ITIL


Wszystkie szkolenia ITIL określane są jako szkolenia z zarządzania infrastrukturą informatyczną, przy czym zagadnienia, jakie są poruszane w czasie takiego szkolenia, obejmują nie tylko sam proces zarządzania. Szkolenie ITIL jest właściwie ścieżką certyfikacyjną, z której w porównywalnym stopniu skorzystają dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, jak i wspomniani już kierownicy projektów czy sami pracownicy działów IT, odpowiedzialni za rozwiązywanie powtarzalnych problemów użytkowników. Dzięki zdobytej wiedzy można zoptymalizować pracę w dziale IT, a jednocześnie zastosować rozwiązania, które pozwolą na realne oszczędności w związku z udostępnianiem usług IT.

Ścieżka certyfikacyjna ITIL


Szkolenie ITIL w firmie https://inprogress.pl/ jest szkoleniem certyfikowanym, zakończonym egzaminem. Najbardziej znanym szkoleniem z serii ITIL jest szkolenie ITIL Foundation, prowadzone metodą wykładu połączonego z warsztatami. W czasie szkolenia uczestnicy poznają cykl życia usługi informatycznej, ujednolicają również wiedzę na temat procesów, relacji i korzyści, jakie wynikają z wdrożenia odpowiedniej metodyki IT. Główny nacisk w czasie szkolenia kładzie się na zarządzanie usługami IT z uwzględnieniem ich zaprojektowania, zarządzaniem portfelem usług czy ich finansowaniem. Istotną częścią szkolenia staje się również umiejętność zarządzania problemami, jak również projektowanie mierników, pozwalających na rzetelne określenie posiadanych zasobów oraz poziomu ich wykorzystania.

Co ze szkolenia ITIL wynosi firma


Głównym efektem dla firmy jest oczywiście umiejętność zarządzania problemami oraz posiadaną infrastrukturą informatyczną przez pracowników działów IT. W przełożeniu na oczekiwania firmy oznacza to obniżenie kosztów, związanych z eliminacją powtarzalnych problemów oraz usprawnienie poziomu obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w dziale IT istotna staje się metodyka zarządzania usługami IT oraz ujednolicenie określeń, jakimi się posługują pracownicy oraz dostawcy rozwiązań informatycznych spoza firmy.