Przekształcenie JDG w spółkę – co trzeba wiedzieć?

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy najczęściej decydują się na formę jednoosobowej działalności. Z czasem jednak pojawia się potrzeba jej przekształcenia w spółkę. Takie rozwiązanie niesie bowiem ze sobą sporo korzyści. Warto zatem wiedzieć, na czym takie przekształcenie dokładnie polega.

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie w spółkę?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność decydują się na taki krok z kilku powodów. Jednym z nich jest po prostu wzrost firmy. Rosnąca liczba klientów i zamówień wiąże się z coraz większymi zobowiązaniami. Pamiętać trzeba, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. W przypadku spółki odpowiedzialność ta ograniczona jest do wniesionego wkładu. Jednym z powodów takiej decyzji jest zatem kwestia bezpieczeństwa.

Innym powodem jest często koniec okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS. Prowadzenie spółki pozwala uniknąć konieczności opłacania takich składek. Przedsiębiorca może zdecydować się na inną formę ubezpieczenia i zabezpieczenia swojej osoby pod tym względem.

Jak długo trwa Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę?

Przyznać trzeba, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę bywa procesem dość długim. Trwać może nawet pół roku. Samo przygotowanie planu przekształcenia często trwa około miesiąca. Tyle samo czasu trwać może wyznaczenie biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie ocena przygotowanego planu.

Co więcej, biegły rewident ma nawet 2 miesiące na sporządzenie swojej opinii dotyczącej planu przekształcenia. Dodatkowo czas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym trwać może kilka tygodni. Jak zatem widać, przedsiębiorca musi się tu uzbroić w cierpliwość.

Jakie korzyści wiążą się z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę?

Takich korzyści jest dość sporo. Wspomniano już o ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dzięki temu majątek osobisty przedsiębiorcy jest bezpieczny. Dodać tu można także, że w przypadku spółki możliwe jest dziedziczenie udziałów po śmierci wspólnika.

Wśród korzyści wynikających z przekształcenia wskazać można także na większe możliwości pozyskania dodatkowego finansowania. Mowa tu choćby o wejściu do spółki inwestora. Co więcej, także banki przychylniej oceniają spółki, podejmując decyzję o udzieleniu kredytu.