Ogłoszenia w internecie

ogłoszenia

Minął już czas białych kartek z powiewającymi odrywanymi numerami telefonów, które przyklejaliśmy na słupach ogłoszeniowych. Podobnie też ogłoszenia w prasie nie mają już swojej dawnej mocy, zwłaszcza w kontekście kosztów które trzeba ponieść żeby móc je opublikować.

Znaczenie szkoleń

szkolenie

W świecie, w którym rynek usług zaczyna przewazać nad rynkiem towarowym coraz istotniejszą dziedziną biznesową stają się szkolenia i treningi umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu na rynku. Co istotne, dotyczy to zarówno podnoszenia kwalifikacji czysto zawodowych i związanych z umiejętnościami manualnymi, jak i zdolności interpersonalnych.