Warszawski catering

catering

Usługa określana mianem catering to najogólniej mówiąc zorganizowanie przez firmę trzecią zaopatrzenia w żywność i napoje dla określonego wydarzenia. Przez firmę trzecią rozumie się tutaj inne przedsiębiorstwo lub osoby, niż te, które są organizatorami. Natomiast samo wydarzenie może być różne. Może to być bal,…

Usługi doradcze

Gdy zakłądasz własny biznes, możesz poszukiwać do niego pracowników. Tych możesz pozyskać w ramach dzikiej łapanki przeprowadzonej na ulicy, w trakcie zaimprowizowanego castingu lub innymi dziwnymi metodami do nikąd nie prowadzącymi. Ale jeśli zależy ci na fachowcach o wyszukanych zdolnościach i umiejętnościach, których eksperci…

Druk Warszawa

wydruk

Przychodzą takie ciężkie czasy, gdy kazdy, kto wcześniej prowadził kronikarskie notatki, musi z ciężkim sercem porzucić to znamienite hobby, ta czynność wciągającą. I przerzucić się na zdobycze techniki, wykorzystując maszyny kserokopiarskie, dokonując powieleń tego, co kiedyś starannie, słowo po słowie, przepisywał ręcznie.